day : 31/10/2023 1 result

Դէպի բուրաւէտ յուշեր. Տիրուկին հետ

…Ու միտքն ակամայ թափով մ՛ինքնաբեր Կը թռչի հեռուն՝ տունը հայրենի. Է՜, կեանքն ուրիշ էր, սրտերն ալ տարբեր Այն լեռներուն մէջ վեհ ու ամեհի… Լեւոն Շանթ Տիրուկ Մարգարեան Կարպետեան Գանատա մեր ...