day : 04/05/2024 1 result

«Գերնպատակ ունինք` յաղթական վերադարձ Քրիստոսով Արցախ»․ Արցախն այս շաբաթ

«Այսպիսի ելք չէինք սպասեր․ գերնպատակ ունինք` յաղթական վերադարձ Քրիստոսով Արցախ»․ Արցախի թեմի առաջնորդ Արցախցիին ձայնը Աստուծոյ ձայնն է, կ’ըսէ Արցախի թեմի առաջնորդ տ․ Վրթանէս եպս․ Աբրա...