Եւրախորհրդարանի Պատգամաւոր Ֆրանք Էնգել «Փոխած» է Իր Ազգանունը․ Հրամեցէք Տէր Եւ Տիկին «Էնգելեաններ»ու Բնակարան


Եւրախորհրդարանի պատգամաւոր Ֆրանք Էնգել, որ նախորդ տարի ամուսնացած էր հայուհի Տաթեւ Մանուկեանի հետ, Պրիւքսելի մէջ գտնուող իրենց բնակարանէն լուսանկար հրապարակած է:

Տրուելով կնոջ` «հայեացնելու» մարմաջին` Էնգել «փոխած» է ազգանունը. այսուհետեւ Պրիւքսելի մէջ գտնուող անոնց բնակարանի դրան փակցուած կ՛ըլլայ Էնգելեաններ «ազգանուն»ը:

Հրամեցէք տէր եւ տիկին «էնգելեաններ»ու բնակարան: