day : 26/08/2017 3 results

Iowa Becomes 47th U.S. State to Recognize Armenian Genocide

From L to R: ANCA-ER’s Armen Sahakyan, IA State Rep. Art Staed, Zhan Barseghyan, Libby Slappey, Rev. Fr. Tadeos Barseghyan, ANCA ER’s Artur Martirosyan, Charles Crawley, Denise Bubeck, Stephen Kossayian, and Tigran Grant gathered together for the official signing of the Iowa proclamation recognizing the Armenian Genocide and declaring ...

Aznavour Receives His Star on the Hollywood Walk of Fame

Aznavour received his star on Aug. 24. (Photo: Reuters) (A.W.), HOLLYWOOD—Scores of fans, invited guests, celebrities, and elected officials gathered in front of Hollywood’s historic Pantages Theater on the morning of Aug. 24 for the unveiling of a star honoring the legendary French-Armenian crooner, musician, and philanthropist Charles ...

Գանատայի Օնթարիոյ Նահանգի Գիտութեան Նախարար Ռեզա Մորիտի Թումօ Այցելեց

Օգոստոս 24ին Երեւանի Թումօ արուեստագիտութիւններու կեդրոն այցելեց Գանատայի Օնթարիոյ նահանգի նորարարութեան, հետազօտութիւններու եւ գիտութեան նախարար Ռեզա Մորիտին իր գործընկերներուն հետ: ...