day : 25/01/2018 5 results

Karabakh Reports Azeri Incursion Attempt

(Azatutyun)- Nagorno-Karabakh’s Armenian-backed military claimed to have thwarted an Azerbaijani commando raid on its frontline positions early on Thursday, the first such incident reported by it in the last seven months. In a statement, the Defense Army said that shortly after midnight an Azerbaijani “reconnaissance and sabotage group” was ...

Karabakh Movement 30th Anniversary Symbol Has Been Approved

January 24, a regular sitting of the State Commission on the organization and coordination of the celebration of the 30th anniversary of the Karabakh Movement and the national liberation struggle of Artsakh Armenians under the chairmanship of Ashot Ghoulian was held in the Artsakh Parliament, during which the main directions of the program of ...

2018ին Արցախի Մէջ Շահագործման Պիտի Յանձնուի 6 Փոքր Ջրելեկտրակայան

Արցախի մէջ 2018ին կը նախատեսուի շահագործման յանձնել 28,5 մեկաուաթ ընդհանուր հզօրութեամբ եւ 161,7 միլիոն քիլոուաթ-ժամ ելեկտրուժի միջին տարեկան արտադրանքով 6 փոքր ջրելեկտրակայաններ: Արցախի տնտես...

Աֆրինի Մէջ Հայ Մը Վիրաւորուած է

"Գանձասար"․- Տեղական աղբիւրներ, Յունուարին 25ին յայտնեցին, թէ Աֆրինի դէմ թրքական գրոհին հետեւանքով, Մահմուտիէ շրջանին մէջ հրթիռ մը ինկած է հայ ընտանիքի մը բնակարանին վրայ եւ վիրաւորուած է ...

Արցախի Սահմանամերձ Բնակավայրերուն Մէջ Ապաստարաններ Կառուցուած են

«Արցախփրես»․- Անցեալ տարուան ընթացքին, Արցախի մէջ իրականացուած է 16 միլիառ 324 միլիոն դրամի շինարարութիւն, իսկ միայն պետական պիւտճէէն ոլորտին տրամադրուած է 11 միլիառ 700 միլիոն դրամ, յայտնած է ...