day : 05/06/2018 5 results

ՀՕՄի ”Ռուբինա” Մասնաճիւղի ”Մայրերու Օր”ուան Տօնակատարութիւն

Զարուհի Հասըրճեան ՀՕՄի ''Ռուբինա'' Մասնաճիւղի Վարչութեան 2018 թուականի ''Մայրերու Օր''ուան ձեռնարկը տեղի ունեցաւ  Մայիս  12ին, միօրեայ պտոյտով մը դէպի  գեղատեսիլ Niagara-on-the-Lake: 155 ընկերուհ...

Թորոնթոյի “Նայիրի” եւ Հայ Պատանեկան “Նուռ” Երգչախումբերու Ելոյթը “2018 Միասին Երգենք” փառատօնին

Թո­րոն­թո­յի "Նա­յի­րի" երգչախումբը Մա­յիս 5ի ե­րե­կո­յեան, ժա­մը 7:00ին, Թո­րոն­թո­յի Քո­րէա­կան ՙFull Of Joy՚ ­կե­ղեց­ւոյ մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ մի­ջազ­գա­յին ե­րաժշ­տա­կան ե­րե­կոյթ, բա...

ՀՕՄի Վարժարանի Երգչախումբերու եւ Նուագախումբի Տարեկան Համերգ

ՀՕ­Մի Ա­մէ­նօ­րեայ Վար­ժա­րա­նի Գան­ձա­սա­րի Սո­խակ­նե­րու եւ Կռունկ երգ­չա­խում­բի եւ 7րդ-12րդ ­դա­սա­րան­նե­րու նո­ւա­գա­խում­բի տա­րե­կան հա­մեր­գը տե­ղի ու­նե­ցաւ Ուր­բաթ 25 Մա­յի­ս...

Սարդարապատի Հերոսամարտի Եւ Հայաստանի Առաջին Հանրապետութեան 100ամեակի Հանդիսութիւն

Ե­լոյ­թին ներ­կայ Ա­ռաջ­նորդ սրբա­զան հայ­րե­րը, Փո­խա­ռաջ­նոր­նե­րը եւ հո­գե­ւոր հո­վիւ­նե­րը: Մա­տաթ Բ․ Մա­մու­րեան Օրհ­նու­թեամբ՝ Աբ­գար Եպս․ Յո­վա­կի­մեա­նի եւ Բաբ­գէն Արք․ ...

Սարդարապատ Յուշահամալիրի Մէջ Զետեղուեցան Արամ Մանուկեանի Եւ Նիկոլ Աղբալեանի Կիսանդրիները

Մայիս 31- ին տեղի ունեցաւ բացումը «Հայաստանի Առաջին Հանրապետութեան Անկախութիւնը Ֆրանսական Դիւանագիտական Արխիւային Վաւերագրերում» ժամանակաւոր ցուցահանդ...