day : 19/06/2018 4 results

Ex-Presidents Stripped Of Gyumri Titles

Gyumri’s municipal council voted on Monday to strip former Presidents Serzh Sarkisian and Robert Kocharian of the titles of honorary citizens of Armenia’s second largest city. The Gyumri municipality bestowed the title on Kocharian in 2002 when he was president of the country. It cited his contribution to the reconstruction of the city ...

Newlywed tourist couple get visas to spend honeymoon in Artsakh

ARMENPRESS – A newlywed couple has visited the foreign ministry of Artsakh in Stepanakert for en entry visa.  The bride was wearing a wedding dress when she and her husband applied for the visa, and were granted it, Artsakh’s foreign ministry said on Twitter. The Artsakh foreign ministry said this is the first time it has issued a visa ...

EU Said To Help New Armenian Government

(Azatytyun)- The European Union stands ready to help Armenia’s new government implement sweeping reforms promised by it, a senior member of the European Parliament said after visiting Yerevan on Monday. David McAllister, the chairman of the EU legislature’s Committee on Foreign Affairs, headed a multi-partisan delegation of EU lawmakers ...

Մուսա Լերան Վերջին «Մոհիկանները». Ամերիկեան Հայեացք՝ Թուրքիոյ Հայկական Գիւղին Մասին

Ամերիկեան պարբերականը պատմած է այժմեան Թուրքիոյ միակ հայկական գիւղին մասին, որ, ամենայն հաւանականութեամբ, շուտով կրնայ վերանալ: Թուրքիոյ միակ հայկական գիւղը՝ Վագըֆլըն, հետաքրքրած է «The Daily ...