day : 01/11/2018 3 results

Մեծ Եղեռնէն Վերապրող 106ամեայ Սիրվարդ Քիւրտեանի Փառաշուք Յուղարկաւորութիւնը Տեղի Ունեցաւ Թորոնթոյի Մէջ

Յարութիւն Դերձակեան 1915ի Հայկական Ցեղասպանութենէն վերջին վերապրողներէն Սիրվարդ Քիւրտեան մահացաւ 27 Հոկտեմբեր 2018ին՝ 106 տարեկանին։ Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը տեղի ունեցաւ Հոկտեմբեր ...

Armenians Head For Snap Elections After Tactical Voting In Parliament

"Azatutyun"- Snap parliamentary elections are to be held in Armenia after the country’s National Assembly on Wednesday for the second time in two weeks failed to elect a new prime minister in accordance with a political agreement. The failure of the vote comes amid a push by Nikol Pashinian to force fresh general elections in December in a bid ...

One more Australian-Armenian family moves to Armenia

"Armenpress"-"The Kimetlyan family was living in the Australian city of Sydney until June 2018. Alis and Raffi Kimetlyan have three children. Before marriage Alis was living in Armenia, but then she moved to Australia together with her spouse. Raffi grew up in Australia, but he always had the idea to move to Armenia. “There was a desire, but no ...