day : 21/11/2019 3 results

Turkey To Convert Historic Orthodox Church Into A Mosque

Chora Greek Orthodox Church in Istanbul (Greekreporter)-Turkey’s Council of State, the country’s highest administrative court, has recently approved changing the historic Chora Greek Orthodox Church located in Istanbul, currently a museum, into a mosque. Commentators say that sets the legal precedent for transforming Hagia Sophia, the very ...

Armenia Elected To UNESCO’s International Bureau Of Education

(Panarmenian)- Armenia has been elected to the board of UNESCO International Bureau of Education for the period of 2019-2023 and the Legal Committee of the General Conference for the 41st session. Voting took place on Thursday, November 21 during the 40th session of the General Conference, currently underway in Paris, the Armenian ...

109 Տարեկանին Մահացած է Հայոց Եղեռնը Վերապրած Գոյնա Մարկոսեանը

Գոյնա տատիկը «Շանթ», - Մահացած է Հայոց Ցեղասպանութենէն փրկուած եւ Հայաստանի մէջ ապրող փոքրաթիւ վերապրողներէն եւս մէկը: 109 տարեկանին կեանքէն հեռացած է Գոյնա Մարկոսեանը: Ան ծնունդով Կարսէն էր, ...