day : 05/02/2020 5 results

An Armenian in Lisbon

"Undirected strolls on historic black and white cobblestone resulted in pristine mobile seats to the free, lively theatre of everyday city life. Chestnuts were roasted by heavy-set tobacco enthusiasts. Plates of sardines drizzled in oil twirled and then lowered onto checkered tablecloths. Buildings donning tiles of the brightest hues led us down ...

Անհրաժեշտ է Ճանչնալ Պաքուի եւ Սումկայիթի Հայերու Ցեղասպանութիւնը․ Քերոլայն Քօքս

Պարոնուհի Քերոլայն Քօքս «Նիուզ», -Հայերու ցեղասպանութիւն իրականացուած է Պաքուի, Սումկայիթի ու Լեռնային Ղարաբաղի մէջ, եւ զայն պէտք է ճանչնալ, որպէսզի նման բան անպատիժ չշարունակուի, Եւրոպական ...

Yerevan on National Geographic’s 2020 Travel Cool List

The Cascade Complex in Yerevan The National Geographic has put Armenia’s capital Yerevan on its 2020 Cool List of destinations worth travelling to. It notes that new routes are opening up to the Armenian capital, one of the world’s oldest continually inhabited cities. “In recent years, radical adventure tour company The ...

Travel blogger David Hoffmann Shares Impressions From Artsakh Visit

Blogger David Hoffman and his tour companion Lusine taste Artsakh’s signature bread, Jingalov Hats (Armradio)- Travel blogger David Hoffmann has shared impressions from his recent visit to Armenia and Artsakh. The blogger begins the day in Yenokavan, Armenia and drives four hours south to Nagorno-Karabakh. “While it’s not recognized by ...

Տիրուկին Հետ Հաճելի Վայրկեաններ․Ա՜խ, Աս Համով Ուտելիքները…

Տիրուկ Կաղանդէն մէկ ամիս առաջ կշիռք կորսնցնելու որոշումները սկսած էր փայլատակել մեր` կիներուս ուղեղին մէջ: Պէտք է ծրագիր մշակէինք ու գնումներու ցանկերուն բաղադրութիւնը փոխէինք, որպէսզի ...