month : 03/2020 72 results

Holy Trinity Armenian Church of Toronto: An Update About Operations & Schedule of Church Services

Dear Parishioners, I hope this letter finds you well and in good spirits. In response to the recent news about the COVID-19 pandemic, our prayers to God are for those who are ill and for all healthcare providers around the globe. As we all know, public health officials encourage us to practice social distancing in ...

ՀՅԴ Գանատայի Կեդրոնական Կոմիտէի Հաղորդագրութիւն Գորոնաժահրի Հետ Կապուած

Գորոնաժահրի պատճառած արտակարգ դրութեան իրավիճակին դէմ յանդիման՝  առ ի գիտութիւն մեր համայնքի անդամներուն կը փոխանցենք հետեւեալը. Գանատայի տարածքին գործող Հայ կեդրոնները փակուած ...

ՀՅԴ Գանատայի Կեդրոնական Կոմիտէի Հաղորդագրութիւն Գորոնաժահրի Հետ Կապուած

Գորոնաժահրի պատճառած արտակարգ դրութեան իրավիճակին դէմ յանդիման՝  առ ի գիտութիւն մեր համայնքի անդամներուն կը փոխանցենք հետեւեալը. Գանատայի տարածքին գործող Հայ կեդրոնները փակուած յայ...

Coronavirus Cases Reach 160 in Armenia

The Number of confirmed coronavirus cases in Armenia have reached 160 the National Center of Disease Control informs. One patient has recovered and been discharged from hospital. The Ministry of Health calls to: Stay at home, Limit your contacts, Follow personal hygiene, Wash your hands frequently with soap for at least ...

Moderna’s Noubar Afeyan Briefs Armenian President On The Testing of COVID-19 Vaccine

Noubar Afeyan -President Armen Sarkissian (Armradio)- President Armen Sarkissian had a telephone conversation with Noubar Afeyan, a well-known American-Armenian entrepreneur and philanthropist, Aurora Humanitarian Initiative co-founder. The American Moderna Therapeutics biotechnology company, co-founded and chaired by Noubar Afeyan, has develo...

Armenian Prime Minister’s Wife Volunteers to Help Healthcare Workers Amid Coronavirus Crisis

Anna Hakobyan (Armenpress)- Prime Minister Nikol Pashinyan’s wife Anna Hakobyan has applied to the Ministry of Healthcare to be recruited as a volunteer amid the coronavirus crisis, Hakobyan’s spokesperson Hasmik Harutyunyan said. Anna Hakobyan is the Chair of the Board of Trustees of the My Step charity foundation. “As informed earlier, ...

Stuck At Home For 3 Weeks? Here’s What You Can Do.

Have you recently found yourself on a 3-week long vacation from the social world, where you can stay home and miss out on absolutely NOTHING? Where you can save lives by sitting at home? Where ALL activities and programs that usually steal your time have been cancelled, yet life is continuing its normal path? Where you suddenly have an unimagina...

All Roads Lead to Armenia: How Toronto-Armenian Singer Eileen Herosian Found Home(land)

Eileen Herosian performing at the Aram Khachaturian house-museum in 2018 (Photo courtesy of Eileen Herosian) By Rupen Janbazian In her late 20s, Iran-born, Toronto-based Eileen Herosian felt like she needed a change. After working in a pharmaceutical company for about two years, she decided that she wanted to do something completely ...

Թորոնթոյի Հայ Կեդրոնը Կը Հաստատէ Օժանդակութեան Հեռաձայնի Գիծ և Ե-նամակի Հասցէ՝ Կարիքաւորներու Համար

Սիրելի Հայրենակից, Հաւաքական մեր ուժը ի մի բերելով, կը յուսանք դուրս գալ COVID-19 համաճարակի ստեղծած ահազանգային կացութենէն: Այս իմաստով, ձեզի կը վստահեցնենք, որ գաղութիս ամէնավտանգուած անդ...

ACC Establishes Support Phone Line and Email For Community Members In Need

Dear members of the Armenian Community Center of Toronto, We are committed to working together to ensure we get through the COVID-19 pandemic. We have established a support phone line and email address to help those in need on a priority basis. If you are age 60+, have disabilities or chronic disease, or have fallen ill, and do not have ...