day : 17/04/2020 5 results

Woman With COVID-19 Gives Birth in Armenia

(Armenpress)- A woman infected with coronavirus has given birth to a healthy baby in Armenia, Healthcare Minister Arsen Torosyan said on social media. The baby will be tested for the coronavirus today, he said. Torosyan said the mother and her child are feeling well. Moreover, the woman was tested again for the coronavirus after giving ...

Ժպտա՛, Բարեկամ

Րաֆֆի Սարգիսեան Թորոնթօ, Օնթարիօ, Գանատա   Մի՛ վհատիր, սիրելի բարեկամ, ժպիտդ պահէ դէմքիդ պայծառ, մի յանձնուիր այս դժուարութեան: Պայմանները թէ մութ, խաւարը սաստիկ անգութ, ժ...

Tovmasyan Charitable Foundation Organizes Pan-Armenian Interactive Program In Support Of Measures Against COVID 19

The pandemic caused by the coronavirus has caused irreversible human losses, and today the whole world is fighting against the evil virus, trying to save human lives and restore the normal life of all mankind. Taking into account this difficult situation in many countries of the world, as well as in our country, the Tovmasyan Charitable ...

Toronto Armenian Community Centre Announces Different Measures In Support Of The Community

April 16, 2020  Dear members of the Armenian Community Centre of Toronto,  Over the past few weeks, our community has mobilized to respond to the COVID-19 pandemic. We want to take this opportunity to share what we are doing to support our community during this critical time as well as outline upcoming events.  Launched the ...

Թորոնթոյի Հայ Կեդրոնի Տարած Աշխատանքները եւ Յառաջիկայ Ծրագիրները․ Յայտարարութիւն

16 Ապրիլ 2020  Սիրելի Հայրենակից,  Անցնեալ ամիս, Թորոնթոհայ համայնքը ենթարկուեցաւ զօրաշարժի, դիմակալելու համար COVID-19 համաճարակը: Ստորեւ կը ներկայացնենք ցարդ տարած մեր աշխատանքներու ...