day : 06/05/2020 7 results

Testing for Covid-19

By Alan Whitehorn   Last Thursday my family doctor was talking with me on the phone and going over my prescription renewals, when I told him about not feeling well for the past ten days. Then he said the words I really did not want to hear: “You should go to the Covid-19 pandemic testing center. It is located at the memorial hockey ...

Մօրս

Րաֆֆի Սարգիսեան   Անբի՛ծ է աչքիս Սիրտը՝ անարա՛տ, սէ՛րն ալ անյատակ:   Ազնիւ է հոգին, ալիքներ ճեղքած, հարուածէ հարուած եւս ազնուացած:   Իր ձայնը եղանակ է՝ որ իմ խիղճը կը ...

Հարցազրոյց՝ ՀՕՄի «Ռուբինա» Մասնաճիւղի Ընկերային Ծառայութեան Գրասենեակի Խորհրդատու Անժելիք Աստուրեան Գիրիճեանի Հետ

Ան­ժե­լիք Աս­տու­րեան-Գի­րի­ճեա­ն Հար­ցազ­րոյ­ցը վա­րեց՝ Տի­րուկ Մար­գա­րեան Կա­րա­պե­տեան «Քո­րո­նա» ժահ­րի պատ­ճա­ռած տագ­նապն ու ան­նա­խըն­թաց ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րը կը բար­...

How Is Armenia Coping With Covid 19 Pandemic? What Are The Economic Fallouts Of The Emergency Situation?- EVN Report Maria Titizian Explains

EVN report editor-in-chief Maria Titizian   TorontoHye’s Interview With Editor In Chief Of EVN Report Maria Titizian   TorontoHye- Emergency situation has been declared in Armenia due to COVID 19 pandemic. Can you talk about what the emergency measures entail? Maria Titizian- Technically, Armenia is in a State of Emergency ...

Foreign Affairs Minister, François-Philippe Champagne Clarifies Canada’s Position on Artsakh

(OTTAWA) – In a letter addressed to the Armenian National Committee of Canada (ANCC) on May 4th, Canada’s Minister of Foreign Affairs, François-Philippe Champagne clarified Canada’s position on Artsakh (Nagorno-Karabakh), reported the ANCC. Contrary to the diplomatically irresponsible and one-sided tweet published by the Canadian Embassy ...

The World Health Organization Ready to Support Armenia in Fighting Covid-19

The World Health Organization Director-General Tedros Adhanom Ghebreyesu (Armradio)- The World Health Organization stands ready to support Armenia in fighting Covid-19, the organization’s Director-General Tedros Adhanom Ghebreyesus said in a Twitter post. The remarks followed a phone conversation with Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan. ...

Ara Darzi, Outstanding Surgeon, the First Armenian in the House of Lords

Lord Ara Darzi (Armedia)- The British elite is largely conservative and not just anyone can become a part of it. However, Ara Darzi, one of the distinguished surgeons in the world, who also has been the first Armenian in the house of Lords, did become one.   When it comes to using robots in surgery Lord Ara Darzi, the leading British ...