day : 05/11/2020 3 results

Canadian City of Laval Recognizes Independence of Artsakh

On Wednesday, November 4th, the city council of Laval, Quebec, unanimously recognized the independence of Artsakh and condemned the joint Turkish-Azerbaijani aggression, reported the Armenian National Committee of Canada. In the resolution introduced by city councillor for Renaud, Mr. Aram Elagoz, the City of Laval declared that it; ...

Թորոնթոյի Մէջ Մոմավառութիւն՝ Յանուն Արդարութեան

Մոմավառութեան ձեռնարկէն պատկեր մը «Թորոնթոհայ»,- Չորեքշաբթի, Նոյեմբեր 4–ին, ժամը 4–էն սկսեալ, Trinity Bellwoods Park-էն սկիզբ առաւ «Լռութեան Ձայները» խորագիրը կրող  զգօնութեան մոմավառութիւնը։ Օնթ...

Garmin Company Investigating How Their Production Was Used for Turkish Bayraktar

Armenpress. The U.S.-based Garmin company has announced that the company has launched an investigation to reveal how their devices have been used for Turkish Bayraktar UAVs, after which relevant measures will be taken, ARMENPRESS reports the Armenian National Committee of America said. ‘’It has been brought to Garmin’s attention that one ...