day : 23/11/2020 3 results

Բոցավառ Օճախը

Այրուող տուն մը Քարվաճառի շրջանին մէջ Լոռի Պէրպէրեան Պատմութեան մէջ աննախընթաց երեւոյթ է, որ հայերը իրենց ետեւ գեղեցկութիւն ձգելու փոխարէն, աւեր ձգեն։ Դժբախտաբար այս ալ միացաւ վերջին ...

More than 2.1 Million Euros Raised Through European Phonethon

Armradio- More than 2.1 million euros have been raised through the Phonethon initiated by the Hayastan All-Armenian Fund’s French affiliate on November 22. “We are grateful to all the donors who, despite the health and economic crises, got united to support our Homeland and our compatriots displaced from Artsakh,” the Fund said. In...

Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքը Դիմել է Պուտինին` Խնդրելով Վերադարձնել Շուշին, Հադրութը

Արտեօմ Չերնամորեան, Երուսաղէմ Երուսաղէմի Հայ պատրիարք Տէր Նուրհան արքեպիսկոպոս Մանուկեանը Նոյեմբերի 20-ին պաշտօնական նամակ է ուղարկել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին` յայտնելով իր ...