day : 18/12/2020 2 results

Առ Այսօր Աւելի Քան 41 Հազար Մարդ Վերադարձած Է Արցախ

Վերադարձած արցախցիներ՝ Ստեփանակերտի մէջ «Արմէնփրես»,- Ռուսական խաղաղապահ ուժերու և ռազմական ոստիկանութեան ուղեկցութեամբ Դեկտեմբեր 18-ին Արցախ վերադարձած է 457 մարդ, որոնք հեռացած էին իրենց&...

ANCC Distributes a Legal Brief on Artsakh Recognition, Authored by Canadian Lawyers

(OTTAWA – December 16, 2020) - Today the Armenian National Committee of Canada (ANCC) distributed a legal brief, titled “The Case for Canada’s recognition of the Republic of Artsakh as a measure of the responsibility to protect”, researched and prepared by a group of Canadian legal experts.   “The 48-page bilingual ...