day : 13/02/2021 4 results

Earthquake Rocks Yerevan. No Fatalities Reported

A 4.7 Richter scale earthquake hits Yerevan YEREVAN (Azatutyun.am)—A major earthquake struck Yerevan and surrounding areas on Saturday, causing many of their residents to rush out of their homes. The earthquake measured at magnitude 4.7 on the Richter scale at its epicenter 8 kilometers southeast of Armenia’s capital, reported the national ...

ICRC Visits Lebanese-Armenian Being Held Captive by Azerbaijan

Representatives of the International Committee of the Red Cross on Friday were given an opportunity to visit Maral Najarian, a Lebanese-Armenian who has been held captive by Azerbaijan, her sister, Ani Najarian told News.am. (Asbarez)- The ICRC contacted the Najarian family and informed them that she was doing fine. Maral Najarian relocated ...

Կարմիր Խաչը Այցելեց Գերութեան Մէջ Գտնուող Մարալ Նաճարեանին

ԵՐԵՒԱՆ, «Նիուզ».- Կարմիր Խաչի աշխատակիցները Ատրպէյճանի մէջ, 12 Փետրուարին այցելեցին գերի առնուած Մարալ Նաճարեանին: Լիբանանի Կարմիր խաչի աշխատակիցները Մարալի ընտանիքին տեղեկութիւններ փոխան...

Արցախ Վերադարձածներուն Թիւը Շուրջ 100 Հազար Է

ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏ, «Արմէնփրէս».- Ըստ Արցախի աշխատանքի, ընկերային եւ բնակարանային հարցերու նախարարութեան տուեալներուն՝  Արցախ վերադարձած են շուրջ 100 հազար անձեր, իսկ շուրջ 40 հազար արցախցիներ կը ...