day : 04/03/2021 2 results

Burbank City Council Recognizes Artsakh, Rescinds Burbank-Hadrut Friendship City Status

(Armradio)- Burbank City Council voted unanimously to recognize Artsakh as an independent republic and at the same time rescinded the Burbank-Hadrut Friendship City status while the city remains under the illegal Azerbaijani occupation. The ANCA Burbank chapter – representing the policy priorities of the city’s Armenian-American residents ...

Ազգի Մը Տառապանքը

Լոռի Պէրպէրեան Վեր­ջին ա­միս­նե­րուն ըն­թաց­քին, Ե­ռաբ­լու­րը հար­թո­ւե­ցաւ այ­ցե­լու­նե­րու քայ­լե­րէն․ հո­ղը պա­րար­տա­ցաւ յոր­դող ար­ցունք­նե­րէն: Ա՜խ, ի՜նչ ­ձայ­ներ քա­շո­ւե­ց...