day : 22/03/2022 5 results

Մահ եւ Յուղարկաւորութիւն՝ Թորոնթոյահայութեան Նահապետ Ողբ. Բրշ. Մինաս Սրկ. Սէլեանի (1929-2022)

Մինաս Սրկ. Սէլեան Մատաթ Բ. Մամուրեան Սրտի խոր կսկիծով կը գուժենք մահը Թորոնթոյի համայնքային կեանքէն ներս, Ս. Երրորդութիւն Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ երիցագոյն երկարամեայ անդամներէն, բեղուն ...

Breaking the Bias on International Women’s Day

IWD Organizing Committee pictured with guest speakers Captain Lena Hartzell, Lena Tashjian and Lena Nouri  Every year, on March 8th, women around the world come together to join a movement advocating for gender equality and a world free of bias, stereotypes and discrimination. Every year, on March 8th, women around the world come ...

With the World’s Eyes on Ukraine, Azerbaijan is Taking Full Advantage – Baroness Cox

Baroness Caroline Cox Member of the House of Lords, Baroness Caroline Cox raises alarm over Azerbaijan’s ongoing aggression against Artsakh, including cutting off gas to the Republic’s population in sub-zero temperatures. In an article written for the House magazine Politics Home, the Baroness notes that Since the start of clashes ...

Azerbaijan’s “Petty Revenge” Unacceptable – Human Rights Defenders Condemn The Cut of Gas Supply

Kristine Grigoryan - Gegham Stepanyan (Armradio)- Azerbaijan has discovered a “petty revenge” tool for its policy of ethnic cleansing of Armenians of Artsakh, the Human Rights Defenders of Armenia and the Republic of Artsakh Kristine Grigoryan and Gegham Stepanyan said in a joint statement. The statement come as the Azerbaijani side ...

187 Armenian Soldiers, 21 Civilians Missing Since 2020 War; Mirzoyan Says 38 Remain POWs

As of Monday there are 187 soldiers from Armenia and Artsakh still missing in action, while there are 21 civilians who are not accounted for, according to a report released by the investigative committee. Foreign Minister Ararat Mirzoyan told parliament Monday that Azerbaijan was holding 38 Armenians as prisoners of war, three of whom are ...