«Ծառ». Զահրատ | ‘Tree’ by Zahrad


Ծառ

Զահրատ (Զարէհ Եալտըզճեան)

Այդքան պերճանք — այդքան պչրանք — այդքան լոյս
Չեն բաւեր
Ծածկել արիւնը որ շիթ շիթ կը կաթի
Ճիւղերէդ
Այդքան աւիշ — այդքան տերեւ — այդքան ցօղ
Չեն բաւեր
Որ հաւատանք թէ արեւներ պիտի քաղենք
Ճիւղերէդ
Այսքան արիւն — այսքան արցունք — այսքան վիշտ
Չեն բաւեր
Որ մենք դարձեալ սիրտ չկախենք
Ճիւղերէդ

Tree

Zahrad (Zareh Yaldizciyan)
Translated by Torontohye

All the splendor, all the beauty, all the light
Are not enough
To cover up the blood seeping
From your branches
All the sap, all the leaves, all the dew
Are not enough
For us to believe that we will reap suns
From your branches
All the blood, all the tears, all the sorrow
Are not enough
For us to hang our hearts once again
From your branches