day : 08/12/2017 4 results

Armenian Parliament Passes Bill Against Domestic Violence

(Azatutyun)- Following a heated debate, the Armenian parliament passed on Friday a government bill which is meant to combat domestic violence in the country. The government pushed the bill through the National Assembly despite continuing resistance from some deputies representing the ruling Republican Party of Armenia (HHK). But it won over ...

ՏԵՐԵՒՋՈՒՐ

Սոնիա Թաշճեան Բազմաթիւ են այն ճաշատեսակները, որոնք իրենց մատուցմամբ շատ ինքնատիպ են: Թէեւ կը թուի, որ մեր աւանդական խոհանոցը առհասարակ պարզ է, սովորական, համեստ մթերքներով եւ դիւրին պատր...

The Great Humanitarian Sara Corning Honoured With Armenian Community’s “Outstanding Canadian” Award

IMG. Corning’s grandniece Kristina Csukly presents one of her own paintings of her aunt holding a baby to the chairs of the Corning Education Centre Vatche Iskedjian and Raffi Sarkissian, November 26, Toronto. By: Karin Saghdejian On the occasion of the 150th anniversary of Canadian Confederation, the Armenian Community Centre of ...

«Հայաստան» Համահայկական Հիմնադրամի Աւանդական Հանգանակային Ճաշկերոյթը Տեղի Ունեցաւ Խանդավառ Մթնոլորտի Մէջ

Յա­րու­թիւն Դեր­ձա­կեան Հա­յաս­տան Հա­մա­հայ­կան Հիմ­նադ­րա­մի տա­րե­կան հա­մա­գա­ղու­թա­յին հան­գա­նա­կա­յին ճաշ­կե­րոյ­թը, որ այս տա­րի նո­ւի­րո­ւած էր Գա­նա­տա­յի հա­սա­րա­կա...