day : 15/02/2018 5 results

Արցախեան Շարժման 30րդ Տարեդարձն է

Փետրուար 13ը կը նկատուի Արցախեան շարժման սկիզբը: 30 տարի ետք Ստեփանակերտի Վերածնունդի հրապարակին վրայ հաւաքուած էին արցախեան շարժման մէջ ներդրում ունեցած մարդիկ: Անոնք այդ պատմական վայրին ...

ANCC’s Statement on the 30th Anniversary of the “Karabakh Movement”

The Struggle Continues for a Free Artsakh… Ottawa – Today marks the 30th anniversary of the “Karabakh Movement”, the very movement that courageously tore down the Soviet walls of silence to grant the people of Artsakh (formerly known as Nagorno-Karabakh) the freedom and dignity that they continue to struggle for today. On February 13, ...

Israeli Knesset Again Rejects Armenian Genocide Recognition Bill

It came as no surprise that the Israeli Knesset on Wednesday, once again, rejected a bill to officially recognize the Armenian Genocide in vote of 41 against and 28 for. This iteration of the bill was introduced by chairman of the opposition Yesh Atid Party, Yair Lapid who said, “There is no reason that the Knesset, which represents a nation ...

Armenia assumes vice-chairmanship of key UNESCO Committee

As member of the Intergovernmental Committee on Non-material Cultural Heritage of UNESCO, Armenia became Vice President of the Bureau of the Committee for a one-year term, receiving the unanimous support of the Committee’s member states. Bureau members were nominated in 2017  the 12th session of the Committee held in the Republic of Korea ...

Քնեսեթը Կը Մերժէ Հայոց Ցեղասպանութիւնը Ճանչցող Բանաձեւը

«Արմենփրես»․-Իսրայէլի խորհրդարանը (Քնեսեթ) Փետրուար 14ին քուէարկութեան դրած է Հայոց Ցեղասպանութիւնը ճանչնալու մասին բանաձեւը, որ առաջադրուած էր «Եշ Աթիտ» ընդդիմադիր կուսակցութեան առաջնորդ ...