day : 05/01/2019 4 results

Senate Confirms Trump’s Nominee To Serve As U.S. Ambassador To Armenia

Lynne Tracy during congressional hearings. The United States Senate has confirmed President Donald Trump's nominee Lynne Tracy to serve as the country’s ambassador to Armenia, the Armenian National Committee of America (ANCA) said on Facebook. “I support this nomination, but expect to work closely with Ms. Tracy on how she will ...

Հարցազրոյց` Թորոնթոյի Մէջ ՀՀ Նորանշանակ Պատուոյ Հիւպատոս Վան Լափոյանի Հետ

Բարերար եւ նորանշանակ հիւպատոս Վան Լափոյան (աջին) եւ կինը Սիլվա՝ ՀՕՄի վարժարանի իրենց նուիրատուութիւնը կը յանձնեն Յակոբ Ճանպազեանի, Սեպտեմբեր 2016ին: Վերջերս, գաղութի բարերար եւ ծանօթ գործատ...

Lիբանանահայ Երեք Երիտասարդներ Ստեղծած են Հայերէն Երգերու Յատուկ App Մը

Lիբանանահայ երեք երիտասարդներ՝ Սարհատ Արիստակէսեան,Արազ Կիտանեան եւ Յարութ Արթինեան ստեղծած են մօտաւորապէս 15,000 հայերէն երգեր ընդգրկող յատուկ ծրագիր էփը՝ https://yerkerapp.com/download.html , որ արդէն ...

Globe Spots names Artsakh as one of the top destinations for 2019

Globe Spots portal released the ranking of top 10 countries to travel to in 2019. "For our 11th Top 10, we captured what's hot on the travel scene. But, being true to our tradition of directing attention to places that deserve more recognition, we spiced up the list with a few places that recently relaxed their visa requirements for tourists. ...