day : 08/02/2020 4 results

ANCT Celebrated Armenian Christmas With Broad Range Of Canadian Politicians and Diplomats

Canadian municipal, provincial and federal politicians, city councilors, diplomatic representatives and Armenian Ambassador to Ottawa attend the Armenian Christmas celebration event organized by ANCT at the Armenian Community Centre, Toronto, January 9, 2020. By Harry Khachatrian On January 9, the Armenian National Committee of Toronto (ANCT) ...

Օփերայի Երգչուհի Ռուզան Մանթաշեան Փայլուն Ելոյթ Ունեցաւ SemperOpernball-ի Մէջ

Օփերայի երգչուհի Ռուզան Մանթաշեանի ելոյթը Գերմանիոյ Տրեզտենի օփերայի թատրոնին մէջ, Փետրուար 7 "Արմենփրես",- Օփերայի երգչուհի Ռուզան Մանթաշեան հրաշալի ելոյթ ունեցած է Գերմանիոյ Տրեզտենի ...

Armenia Celebrates the Feast of St. Sarkis, Patron of Love and Youth

A march with crosses took place in the streets of Yerevan, Armenia (Armradio)- By the order of His Holiness Karekin II, Supreme Patriarch and Catholicos of All Armenians, the Feast of St. Sarkis the Captain and his soldiers-companions is proclaimed as the day of the blessing of the youth. Captain St. Sarkis is one of the most beloved saints of ...

Այսօր Կը Նշուի Ս․ Սարգիսի Տօնը

Երեւանի փողեցներով խաչերթ, Փետրուար 8, Երեւան Այս տարի Փետրուար 8-ին կը նշուի Ս․ Սարգիս զօրավարի յիշատակութեան օրը: Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Գարեգին Բ-ի տնօրինութեամբ Սուրբ Սարգիսի տօնը հռչ...