day : 07/03/2020 3 results

ՀՕՄի Ջաւախք Ֆոնտի Յանձնախումբի Ատենապետ Իվան Արտհալճեանի Հետ Հարցազրոյց` Զօրակցական Հանգանակային Հաւաքին Եւ Ջաւախքահայութիւնը Յուզող Հարցերուն Մասին

Հայրենի Ջաւախքի բնութենէն համայնապատկեր մը Ջա­ւախ­քը պատ­մա­կան Մեծ Հայ­քի «Գու­գա­րաց» աշ­խար­հի գա­ւառ­նե­րէն մէկն է: Հայ­կա­կան աղ­բիւր­նե­րուն մէջ ա­ռա­ջին ան­գամ յի­շա­տա­կո­ւած ...

Տիրուկին Հետ Հաճելի Վայրկեաններ (3). Կեանքիդ Հեւքը Կրնա՞ս Կանխել

Տիրուկ Տիրուկ Մարգարեան Կարապետեան Դեռ կարծես երէկ էր, երբ Կաղանդի եւ Ս. Ծննդեան Տօնին կը պատրաստուէինք։ Ե՞րբ եւ ի՞նչպէս անցան ամիսները չգիտցանք։ Ս. Սարգիս, Տեառնընդառաջ, Վարդանանց, ...

Գա­նա­տա­յի Լո­ռի-Ջա­ւախ­ք Յանձ­նա­խում­բը Թորթոնթոհայութեան Կոչ Կ՛ուղղէ Մասնակցելու Հան­գա­նա­կա­յին Զօ­րակ­ցա­կան Հաւաքին

Գա­նա­տա­յի Լո­ռի-Ջա­ւախ­քի Յանձ­նա­խում­բը Թորոնթոյի եւ Մոնթ­րէա­լի մէջ Ջաւախքի եւ հայաստանի Լոռի մարզին մէջ իրականացնելիք ծրագիրներուն համար կը կազմակերպէ երկու հանգանակային ձեռնարկն...