day : 12/10/2020 4 results

Համահայկական Հիմնադրամի Դրամահաւաքը Հատեց 100 Միլիոն Տոլարի Շեմը

«Հայաստան» Համայկական Հիմնադրամի կայքը կը տեղեկացնէ, որ «Մենք ենք, մեր սահմանները. բոլորս Արցախի համար» խորագիրով դրամահաւաք-արշաւին հանգանակուած գումարի չափը անցած է 100 միլիոն ԱՄՆ տոլա...

‘Azerbaijan Has Become Hotbed Of International Terrorism In Region’ – Armenian FM Says In Moscow

Armenpress- Armenian Foreign Minister Zohrab Mnatsakanyan emphasizes the need to stop the military operations unleashed by Azerbaijan against Artsakh, which, he said, are being carried out by Turkey’s direct interference and through armed terrorists brought from Syria and Libya to Azerbaijan. During a press conference in Moscow, following the ...

Los Angeles: 100,000 March in Support of Armenia in Conflict With Azerbaijan and Turkey

A huge crowd marching in Los Angeles TORONTOHYE- An estimated 100,000 crowd in Los Angeles marched on Sunday through Beverly Hills in support of Armenia in its conflict with Azerbaijan and Turkey over the disputed Nagorno-Karabakh region. "Artsakh Under Attack: March for Victory'' began around 3:30 p.m. at Pan Pacific Park and headed to the ...

Artsakh’s People Facing Humanitarian Disaster Due To Prohibited Weapons Used By Azerbaijan

Artsakh ombudsman shows fragments of banned weapons used against civilians during a press conference in Stepanakert, October 11, 2020 "Armenpress"- The people of Artsakh are facing humanitarian disaster because Azerbaijan uses prohibited weapons that can for years endanger the lives of civilians, particularly children, Human Rights Defender of ...