day : 24/09/2017 1 result

«Ոտք Պիտի Չդնեմ Հայաստան»

Պօղոս Շահմելիքեան «Անգամ մըն ալ ոտք պիտի չդնեմ Հայաստան, որ դադրած է հայրենիք կոչուելէ»: Բարեկամներէս մէկն է խօսողը, որ վերանկախացումէն ի վեր, առաջին անգամ ըլլալով այցելած է Հայաստան, եւ ...