day : 14/11/2017 3 results

Պոլսահայ Համայնքի Երկընտրանքը՝ Նոր Պատրիարքի Ընտրութեան Հարցով

Յարութ Սասունեան Քանի մը տարիէ ի վեր, Պոլսոյ մէջ մեծ վէճ մը սկսած էր հասուննալու պոլսահայ համայնքի անդամներուն միջեւ՝ նոր պատրիարքի ընտրութեան ծրագիրներուն վերաբերեալ։ Առճակատումը ...

Toronto Mayor John Tory meets Armenia’s Ambassador and ANCT Members

On November 13 Toronto mayor John Tory met with Armenia's newly appointed ambassador in Ottawa Armen Martirosyan and members of the Armenian national Committee Toronto. The sides discussed ways to strengthen economic and culturally ties between Toronto & Armenia. Toronto mayor John Tory and Armenia ambassador Armen Martirosyan

“Canadian Stories: Our Shared Experiences Over 150 Years”. Conference to Examine Genocide, Multiculturalism and Human Rights

  Ottawa — In celebration of the sesquicentennial of Canada’s confederation, the Armenian National Committee of Canada (ANCC), in collaboration with the Holodomor Research and Education Consortium (HREC) has organized a one-day multi-disciplinary conference, “Canadian Stories: Shared Experiences Over 150 Years”. The conference will ...