day : 29/11/2019 5 results

ՀՕՄ-ը Կը Պարգեւատրէ Հայրենիքի Պաշտպանութեան Ընթացքին Վիրաւորուած Ուսանողները

ՀՕՄ-ի Հայաստանի Շրջանային վարչութեան անդամուհիները՝ պարգեւատրուած հայրենիքի պաշտպան ուսանողներու հետ ԵՐԵՒԱՆ,- Նոյեմբեր 28-ին ՀՕՄ-ի Հայաստանի Շրջանային վարչութիւնը իրականացուց ՀՕՄ-ի Կեդրո...

Tankian and Ohanian Accept PM Pashinyan’s “Challenge” To Donate Monthly To Armenia Fund

Serj Tankian and Alexis Ohanian (Armenpress),- Speaking during a live broadcast at the annual telethon fundraiser of the All Armenian Fund, Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan said the charity organization will become more effective if many people start making small donations rather than major donations by the limited number of people. Pas...

«Հայաստան» Համահայկական Հիմնադրամի Թելեթոնին Հանգանակուեցաւ 9 Միլիոն 856 Հազար 100 Տոլար

«Հայաստան» համահայկական հիմնադրամը իրականացուց ազգային նուիրատուութեան 22-րդ թելեթոնը` «Ես Իմ Անուշ Հայաստանի․ կենարար ջուր եւ արեւ համայնքներին» խորագիրով, որուն ընթացքին հանգանակուեցաւ ...

All-Armenian Fund Telethon 2019 Raises $10M

(Armradio)- A total of $9,856,100 has been raised during Hayastan All-Armenian Fund’s 22nd. Annual telethon. Hayastan All-Armenian Fund holds its 22nd annual telethon under the slogan “To my beloved Armenia … Water and Sun for Communities.” The funds raised during the Fund’s flagship fundraising event will go towards the development of ...

Prominent Astronomer Yervant Terzian Dies Aged 80

(Byurakan Astrophysical Observatory),- Prominent American-Armenian astronomer Yervand Terzian, 80, passed away on Wednesday after a long illness. Terzian is known for his studies of stellar evolution and the discovery of regions of hydrogen gas between distant galaxies – a finding that indicated the presence of unseen matter in intergalactic ...