Դոկտ. Պետրոս Տէր Մաթոսեանը իր գիրքէն օրինակ մըկը մակագրէ Թորոնթոյի ՀԲԸՄ կերոնէն ներս (լուսանկար՝ «Թոորնթոհայ»-ի)