day : 24/08/2018 2 results

German Leader Visits Armenian Genocide Memorial In Yerevan

Armenia - German Cancellor Angela Merkel lays a wreath at the Armenian genocide memorial in Yerevan, 24 August 2018. "Azatutyun"- German Chancellor Angela Merkel laid flowers at the Armenian genocide memorial in Yerevan at the start of her first-ever visit to Armenia on Friday. Merkel arrived in the Armenian capital on the second leg of her tour ...

Պելճիքայի Թագաւորն Ու Ընտանիքը Այցելած Են Գիւմրի

Օգոստոս 23ին Պելճիքայի թագաւոր Ֆիլիփ 7րդ իր ընտանիքին հետ այցելած է Գիւմրիի կաթողիկէ Աթոռանիստ եկեղեցի: Յիշեցնենք, որ արքայական ընտանիքը Հայաստան կը գտնուի մասնաւոր այցով: Անոնք այցել...