day : 23/11/2018 5 results

Government May Close Diaspora Ministry

Syria - Armenia's Diaspora Minister Mkhitar Hayrapetian meets with members of the Armenian community in Damascus, 20Sep2018. (Azatutyun),- The government is considering closing Armenia’s Diaspora Ministry or downgrading its status, Diaspora Minister Mkhitar Hayrapetian said on Thursday. The ministry was set up in 2008 by then President ...

Սփիւռքի Նախարարութիւնը Կրնայ Վերակազմաւորուիլ

"Երկիր",- Նոյերմեբր 22ին Սփիւռքի նախախարի պաշտօնակատար Մխիթար Հայրապետեան նախարարութեան գործունէութեան 6ամսեայ աշխատանքը ամփոփելու ընթացքին յայտարարեց, որ ընտրութիւններէն ետք հնրաւոր է, որ ...

Hayastan Fund’s annual telethon raises $11,109,633

|Asbarez",- The annual Thanksgiving Day Armenia Fund Telethon raised $11,109,633, with the organization continuing to accept online and telephone pledges. Armenia Fund had announced earlier this year that fund from the telethon would be allocated to infrastructure improvement and energy-related projects in Artsakh. During the 12-hour program, ...

«Հայաստան» Համահայկական Հիմնադրամի 21րդ Թելեթոնին Հանգանակուեցաւ 11 Միլիոն 109 Հազար 633 Տոլար

Նոյեմբեր 22ին, Լոս Անճելըսի մէջ՝ ուղիղ հեռարձակումով տեղի ունեցաւ «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի 21րդ ամենամեայ թելեթոնը, որու ընթացքին հանգանակուեցաւ 11 մլն 109 հազար 633 տոլար։ Հանգանակո...

Montreal City Council unanimously passes motion urging the Quebec government to adopt Genocide Education

"Horizonweekly"- On Monday, November 19th, 2018 a motion was passed unanimously by Montreal City Council urging the Quebec government to adopt Genocide Education. The motion was presented by Lionel Perez, Leader of the Official Opposition of the City of Montreal, who thanked all the different community organizations in keeping the memory of ...