day : 07/12/2018 15 results

Interview with Shahen Mirakian, President Of ANCC, About Prime Minister Trudeau’s Visit To Armenia

Interview conducted by Varak Babian Q- Canadian Armenians couldn’t’ help but to be captivated by our prime minister’s visit to Armenia. Apart from the favourable optics that resulted with the trip, what are some of the long term political and economic implications of Trudeau’s time in Armenia A- The bilateral visit itself yielded two ...

MP Faycal El-Khoury Marks the 30th Anniversary of Spitak Earthquake in Parliament

OTTAWA - Today, the Armenian National Committee of Canada joins the international community and Armenians around the world in the solemn remembrance of the 30th anniversary of the Spitak earthquake in Armenia, which had caused substantial damages to the land and economy as well as over 25,000 of civilian loss. To mark this historic tragedy, ...

Գանատայի Մէջ Նշուեցաւ ՀՄԸՄի 100ամեակը

ՀՄԸՄի Գանատայի ընտանիքը երեք ձեռնարկներով տօնախմբեց ՀՄԸՄի հիմնադրութեան 100ամեակը։   Նոյեմբեր 22ին, Pearson օդակայանին մէջ Շրջանային վարչութիւնը եւ սկաուտներ դիմաւորեցին ՀՄԸՄի Կեդրանական ...

«Գիւմրի՛, Ես Քեզ Գիտեմ Ու Սիրում Եմ». Նախագահ Արմէն Սարգսեանի Բաց Նամակը Գիւմրիին

 «Արմենփրես»․- Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ Արմէն Սարգսեան բաց նամակ յղած է Գիւմրիին։ Նամակը  տպագրուած է ՀԲԸՄ ամսագիրի Դեկտեմբերի թիւին մէջ։   «Սիրելի՛ Գիւմրի,  Երբ դու ...

Տատիկի Խոհանոցը․ ԱՒԵԼՈՒԿ

Պատրաստեց՝Սոնիա Թաշճեան Երե­ւա­նի փո­ղոց­նե­րէն մե­կուն մայ­թին վրայ տա­տիկ մը նստած ա­ւե­լու­կի հիւս­կեր կը ծա­խէ․ ա­մե­րի­կա­ցի զբօ­սաշր­ջիկ­նե­րուն հա­մար շատ հե­տաքրք­րա­կան է, ...

ՀՄԸՄ Թորոնթօ Մասնաճիւղի Աշանանային Բանակում

ՀՄԸՄ Թո­րոն­թօ մաս­նա­ճիւ­ղի Ա­րի Ա­րե­նուշ­ներ, Ե­րէց Պար­մա­նու­հի­ներ եւ Ա­ւագ ե­րէց­ներ ի­րենց աշ­նա­նա­յին բա­նա­կու­մը կա­տա­րե­ցին 26-27-28-Հոկ­տեմ­բեր 2018-ին ՙWoodland Trails՚ բա­նա­կա­վա...

Զավեն Խաչիկյանի «Կարսէն Քարշ» Անհատական Ցուցահանդէսը՝ Թորոնթոյում

Զարեհ Աւագ Քհյն. Զարգարեան Վ. Պետրոսեանի (ձախին) եւ Զ. Խաչիկեանի ներկայութեան կը կատարէ ՙԿարսէն Քարշ՚ ցուցահանդէսին բացումը: Այս տա­րի լրա­նում է Թո­րոն­թո­յի Ս. Եր­րոր­դու­թիւն Հայց. Ա­ռա­...

Reddit co-founder Alexis Ohanian brings Armenian brandy to the US

By: Brett Moskowitz   (TechCrunch)- When Alexis Ohanian, co-founder of Reddit, approached the members-only spirits subscription club Flaviar about bringing an Armenian brandy to market, he saw it as a unique opportunity to honor his paternal heritage. “My father’s side all fled during the genocide,” Ohanian told me in an interview. ...

EU Expects ‘Best Elections Ever’ In Armenia

By: Sargis Harutyunyan The European Union expects the upcoming parliamentary elections in Armenia to be the most democratic in the country’s history, a senior EU diplomat said recently in Yerevan. Piotr Switalski, the head of the EU Delegation in Yerevan, said the new Armenian government is committed to ensuring the freedom and fairness of the ...

Two Trees

Written by: Moushegh Ishkhan Translated by:Varak Babian   Two trees, two youthful firs, As if snow capped phantoms Amidst winter’s harsh breath… They tremble and howl; lamenting borrowed time    Another tree, belonging to Christmas- grand and regal… Glimmers within lights, And with smiles of the stars There, alone ...