day : 03/04/2020 4 results

Serj Tankian, Sebu Simonian and Misho Join for New Song (video)

Serj Tankian, Sebu Simonian and Misho have released a joint song. “Introvert (Call Me Crazy)” is a collaboration between three close friends who couldn’t be further apart geographically or artistically. Sebu, best known for his band Capital Cities’ indie/dance smash “Safe and Sound,” lives in Los Angeles; System of a Down growler ...

“Քորոնա” Ժահրի Պատճառով Թորոնթոյի Հայ Կեդրոնի Ձեռնարկած Միջոցառումներուն Մասին՝ Հարցազրոյց Սեւակ Քիւփէլեանի Հետ

Թորոնթոյի Հայ Կեդրոնը ի՞նչ միջոցառումներու ձեռնարկած է եւ ինչպիսի" ձեւերով օգտակար կը դառնայ գաղութի զաւակներուն «Քորոնա» ժահրի պատճառով ստեղծուած ծանր պայմաններուն մէջ։ «Թորոնթոհայ»-ի ...

EU to provide €51 million to support Armenia’s fight against COVID-19

The European Union will provide €51 million to support Armenia’s fight against COVID-19, the EU Delegation in Armenia reports. This includes €18 million in new funds and €33 million redirected towards supplying medical devices and equipment, training for medical and laboratory staff, support to SMEs and business community, as well as ...

Phase 2 of Coronavirus Vaccine Human Trials May Begin in Spring, Moderna Chairman Says

(CNBC)- The first human trial of a vaccine to prevent the coronavirus could advance to the next step this spring, Moderna Chairman Noubar Afeyan said Thursday.  “It’s difficult to put a specific date on things just because it’s a very dynamic situation,” Afeyan told CNBC’s Meg Tirrell. “We’ve entered phase 1 trials. ... ...