day : 26/06/2020 3 results

Ancient Armenian Church Surfaces from under Lake Van

The church of Old Archesh (Agos, Armradio)- The ancient Armenian church of Archesh has emerged as a result of water level decrease in Lake Van. The church is part of the city of Old Archesh, which went underwater in 1841, when the water level of Lake Van rose. However, as a result of the drought, the sunken city surfaced when the waters ...

Italian Doctors Arrive in Armenia to Help Fight Covid-19

Italian doctors at Zvartnots airport, June 26, 2020 (Armradio)- Eleven Italian medics from the Emergency Response Coordination Center (ERCC) have arrived in Armenia to held fight the Covid-19 pandemic. “This humanitarian step is more than valuable these days, when friendly Italy has not yet fully overcome this epidemic that has plagued the ...

Լիբանանահայութեան Օժանդակութեան Գանատայի Մարմին. Հաղորդագրութիւն Թիւ 2

Սիրելի Հայրենակիցներ, 28 Մայիս 2020ին, մեկնարկուեցաւ Լիբանանի հայութեան օժանդակութեան Գանատայի հանգանակային արշաւը, որով գանատահայութիւնը անգամ մը եւս իր պատրաստակամութիւնը յայտնեց ձեռք ...