month : 08/2021 35 results

Caroline Cox Rehabilitation Center in Stepanakert Replenished With New Equipment

The medical staff of Caroline Cox rehabilitation center in Stepanakert "Artsakhpress".- Recently, the Caroline Cox Rehabilitation Center in Stepanakert has been replenished with AIRSEP MODEL6 vision AIR Oxygen Concentrator GPB0121090734 Э and EMA polius-2М magnetic devices acquired from the Religious Society of the Armenian Apostolic Church in ...

The Conflict Remains Unsolved, As Status Of Nagorno Karabakh Is Yet To Be Decided – US Ambassador

US Ambassador to Armenia Lynne Tracy  "Armenpress"- US Ambassador to Armenia Lynne Tracy says the consequences of the recent war in Nagorno Karabakh have not been overcome, the conflict has not been resolved because the status of Nagorno Karabakh remains to be decided, “We will continue to work through our position as an OSCE Minsk ...

Ի Պատասխան Ալիեւի՝ Ակադեմիկոս Աշոտ Մելքոնեան Կ՛ըսէ «Պաքուէն Սկսած՝ Ազրպէյճանի Բոլոր Տարածքները Եղած Են Հայանուն, Հայաբնակ Ու Հայկական»

Շահումեանի Քառվաճառի շրջան, Դադիվանք Հայաստանի Հանրապետութեան Գիտութիւններու Ազգային Ակադեմիոյ Պատմութեան Ինստիտուտի (ուսումնարան-Թ․) տնօրէն, դոկտոր Աշոտ Մելքոնեան, «Արմէնփրես»ի հետ ...

Armenia’s Elina Danielian Wins The European Women Individual Chess Championship

"Zartonk Media"- Armenia’s Elina Danielian defeated Estonia’s Mai Narva in the final match of the tournament to become the winner of the European Women Individual Chess Championship. Prior to the final, Armenia’s Elina Danielian and Ukraine’s Iulija Osmak are tied on eight points at the top of the European Individual Women’s ...

13 Ընկերուհիներ Միացան ՀՕՄի Արցախի Միաւորին

ՀՕՄի Արցախի միաւորը ֆէյսպուքեան էջը կը տեղեկացնէ, որ Օգոստոս 19-ին Հայ Օգնութեան Միութեան Արցախի միաւորի Ստեփանակերտի գրասենյակին մէջ տեղի ունեցած է երդման արարողութիւն։ 13 ընկերուհիներ ...

Aurora Strengthens Presence in Artsakh

Photo: Displaced children from Shushi, Artsakh/Nagorno Karabakh. Areg Balayan, ©Aurora Humanitarian Initiative The program expands with a new local office and another call for applications August 19, 2021 – Stepanakert, Artsakh/Nagorno-Karabakh – The Aurora Humanitarian Initiative continues to expand the Aurora for Artsakh program ...

Interview with British Documentary Filmmaker Emile Ghessen about the Making of “45 Days: The Fight for a Nation”

British documentary filmmaker Emile Ghessen with Armenian soldiers during last Artsakh war. TorontoHye · Interview with Emile Ghessen   During the height of the last Artsakh war, British documentary filmmaker Emile Ghessen traveled to Armenia and ventured into Artsakh to document the real stories of the fighters who took up arms and ...

Ս․ Աստուածածնայ Տօնին Առիթով Կազմակերպուած ՀՄԸՄ-ի Աւանդական Տողանցքը Մեծ Խանդավառութիւն Ստեղծեց Քեսապի Մէջ

Տողանցքին մասնակցած ՀՄԸՄ-ականները հոգեւոր պետերուն հետ Ս. Աստուածածնայ Վերափոխման տօնին առիթով` Կիրակի, 15 Օգոստոս 2021-ի կէսօրուան ժամը 12:00-ին, Քեսապի մէջ տեղի ունեցաւ ՀՄԸՄ-ի աւանդական տողա...