day : 01/11/2023 1 result

Օնթարիոյի միացեալ խորհուրդը գործի լծուած

Տիրուկ Մարգարեան Կարապետեան Արցախի վերջին տարաժամ իրադարձութիւնները ցնցեցին ո՛չ միայն Հայաստանի, այլեւ՝ սփիւռքի մէջ գտնուող մեր հայրենակիցները, որոնք անվարան փութացին օգնութեան։ Սփիւռ...