Ձախէն աջ՝ Խորէն Մարդոյեան եւ Ռաֆֆի Տեմիրճեանը (լուսանկարը տրամադրեց՝ Խորէն Մարդոյեանը)