day : 12/12/2017 2 results

Canadian lawmaker speaks of the Violations of Human Rights during April war in Artsakh in parliament speech

A Canadian legislator who conducted a trip to Nagorno-Karabakh (Artsakh) in summer has briefed his colleagues on the horrors of the April 2016 war in a recent speech dedicated to the Human Rights Day. Tony Clement, a member of the Canadian House of Commons, said he personally eye-witnessed the horrendous episodes of the fighting as he visited the ...

Երեսփոխան Թոնի Քլեմընթ Անդրադարձած է Արցախի Պատերազմին Մասին

"Թերթ"․- Գանատայի Համայնքներու պալատի պատգամաւոր Թոնի Քլեմընթ Մարդու իրաւունքներու միջազգային օրուան (Դեկտեմբեր 10-ին) առիթով ելոյթ ունեցած է խորհրդարանին մէջ` անդրադառնալով Արցախին։ &nbs...