day : 20/02/2019 3 results

Հալէպի Քառասուն Մանկանց Եկեղեցին Վերականգնումէն Ետք Պիտի Բացուի Գարնան

"Նիուզ",- Հալէպի Քառասուն Մանկանց մայր տաճարին մէջ, տեղի կ՛ընթանան վերականգման աշխատաքներ, որոնց աւարտէն ետք առաջին պատարագը տեղի պիտի ունենայ Մարտ-Ապրիլին: «Աշխատանքներուն ծաւալը վիթխարի ...

15 Years Later, Gurgen Margaryan’s Murder Remains an Act of Heroism in Azerbaijan

Gurgen Margaryan funeral Ottawa – 15 years ago today, Armenian Army lieutenant, Gurgen Margaryan, was brutally axed to death by Azerbaijani lieutenant Ramil Safarov, while both men were participating in a NATO-sponsored course in Hungary. Despite political pressure and continuous calls upon the international community to hold Safarov accounta...

Swiss Fededral Court rejects opposition to Armenia Genocide memorial

Switzerland’s highest court has rejected the opposition raised by several Genevans to a recently-unveiled monument commemorating the Armenian genocide in the city, SWI swissinfo.ch  reports. The decision published by the Federal Court on Monday rejected claims by residents that the monument would lead to the area becoming a site ...