day : 29/03/2019 2 results

Over 35 Members of Congress Call for $100 Million U.S. Aid Package for Artsakh and Armenia

ASHINGTON—More than 35 U.S. Representatives Wednesday joined with Congressional Armenian Caucus Co-Chair Frank Pallone (D-NJ) in calling upon Chairwoman Nita Lowey (D-NY) and Ranking Member Hal Rogers (R-KY) of the House Appropriations Subcommittee on State-Foreign Operations to back a $100 million Fiscal Year 2020 aid package for Artsakh and ...

Ուինծըրի Մէջ ՀիմնուեցաւԳանատայի Հայոց Թեմի «Ս. Ստեփանոս» Ծխական Համայնքը

"Հորիզոն"․- 24 Մարտ 2019ը Ուինծըրի հայութեան համար եղաւ պատմական ու անկիւնադարձային օր մը, երբ պաշտօնապէս հիմը դրուեցաւ ծխական նոր համայնքի մը, որ կոչուեցաւ «Ս. Ստեփանոս» եկեղեցական ծխական համ...