day : 10/09/2019 14 results

Աղթամարի Ս․ Խաչ Եկեղեցւոյ Մէջ Պատարագ Մատուցուեցաւ

ՊՈԼԻՍ, «Մարմարա».- Կիրակի, Սեպտեմբեր 8-ի առաւօտեան, Աղթամարի Ս. Խաչ եկեղեցւոյ մէջ տեղի ունեցաւ պատարագը, որուն հանդիսապետեց Պոլսոյ պատրիարքական տեղապահ Սահակ եպս. Մաշալեան։ Պատարագին ներկայ ...

Տատիկի Խոհանոց․ ՍՄԲՈՒԿ – ԲԱԴՐԻՋԱՆ

Կարկանդակ Սմբուկ — Պանիրով Սոնիա Թաշճեան Գրա­կան հա­յե­րէ­նի մէջ ՙսմբուկ՚, իսկ բար­բա­ռա­յին` պա­տըն­ճան, բադ­րի­ջան (Թիֆ­լիս), բանդն­ջօն, վատր­ճան, վար­ճան, բա­դըմ­ճան, փաթ­լի­ճան ...

ARS Summer Camp Wrapped Up Another Great Run

A group of ARS Summer camp children. ARS Summer Camp (Jampar) had another successful summer this year from July 2 to August 23 at the Armenian Youth Centre. This year the camp welcomed more than 220 campers from kindergarten to grade 8 for a duration of eight weeks. The daily camp program included: arts and crafts, baking, interactive and ...

Յուշեր՝ ՀՕՄ-ի Վարժարանի 40-ամեակին Առիթով

7 Նոյեմբոր 1982․ Դպրոցի շէնքի բացումը։ Ա­յի­դա Ֆրան­գեան Այս տա­րի լրա­նում է ՀՕ­Մ-ի Ա­մէ­նօ­րեայ Վար­ժա­րա­նի ՙՌու­բի­նա՚ Ման­կամ­սու­րի, Պա­պա­յեան Ման­կա­պար­տ­էզի, Գո­լո­լեան Նա­խ...

Armenia’s Tumo opening branch in Tokyo

(PanArmenian),- The Tumo Center for Creative Technologies - a free of charge digital media learning hub in Armenia - is opening a branch in Tokyo, Japan, according to a Facebook post by the center. A memorandum of understanding was signed between Tumo and Gakken, one of Japan's largest publishing and educational companies, on Monday, ...

Յաջորդական Նուաճումները Նոր Յանձնառութիւններու կը Մղեն Եուրոզը

Եուրոզի ստեղծագործութիւններէն՝ «Փոխաբերութիւն» Մով­սէս Ծի­րա­նի Տնան­կի` (homeless) կար­գա­վի­ճա­կէն հա­զիւ ձեր­բա­զա­տո­ւած եւ շնոր­հիւ իր ար­տա­կարգ տա­ղան­դին, յան­կարծ` ա­ռանց մաս­...

Ընտանիքի Իրական Պատմութիւնը Վահագն Տատրեանը Դարձուց Ցեղասպանագէտ

Ցեղասպանագէտ Վահանգն Տատրեան դասախօսութեան ընթացքին։ Կա­րէն Ղա­զա­րեան «Ռա­տիո­լուր»,- 93 տա­րե­կան հա­սա­կին կեան­քէն հե­ռա­ցած է ա­մե­րի­կա­հայ հան­րա­ծա­նօթ գիտ­նա­կան Վա­հագն ...

Petros Shoujounian Discusses Komitas

Interview and translation by Dr. Araxie Altounian   What role does Komitas play in the history of Armenian music and culture? Komitas’ role can be defined as the cornerstone of 20th century Armenian music. His research elucidated the roots and characteristics of Armenian music and its place in the international musical family. Komitas ...

Kim Kardashian to visit Armenia to participate in WCIT 2019

WCIT announced today that activist, entrepreneur, beauty mogul and producer Kim Kardashian West will be a special keynote speaker and panelist at the 23rd World Congress on Information Technology (WCIT 2019), which will take place in Yerevan, Armenia from October 6 through WCIT WCIT 9, 2019, WCIT has announced Ms. Kardashian West ...

By Way of Song- In Memory of Adiss

Adiss (center) with father and son Levon and Edouard Ishkhanian in mid 1980s. By: Levon Ishkhanian Once in a while, amid our busy lives, something catches our attention and we become fully present in the moment to reflect, to think, and to be moved to action. Perhaps it’s a poem, a book, a saying, or a photo. We commit it to our memory ...