day : 13/05/2020 1 result

Զրոյց ՀՕՄի Ամենօրեայ Վարժարանի Տնօրէն Րաֆֆի Սարգիսեանի Հետ՝ Վարժարանին Որդեգրած Առցանց Դասաւանդման Միջոցներուն Շուրջ

ՀՕՄի Ամենօրեայ Վարժարանի տնօրէն Րաֆֆի Սարգիսեան Ինչպէս գիտենք, «Քորոնա» համաճարակին պատճառով ՀՕՄի Ամենօրեայ Վարժարանն ալ ստիպուած փակեց իր դռները: Սակայն նիւթերու դասաւանդումը առցանց կը ...