day : 25/09/2020 2 results

Armenian Spellchecker For Ios Released

The Armenian Communities Department of the Calouste Gulbenkian Foundation has announced that the Armenian spellchecker for iOS has been released and is available free of charge from the App Store. Within a few months, the Android version will also be made available.  “In our continuous efforts to revitalize and strengthen the Armenian ...

Հարցազրոյց՝ Արուեստագէտ, Երաժշտագէտ եւ Սոփրանօ Երգչուհի Աթենա Պապայեանի Հետ

Աթենա Պապայեան Տիրուկ Մարգարեան Կարապետեան Ուսում եւ մասնագիտութիւն Ծնած եմ Յունաստան, երեք տարեկանիս ընտանեօք հաստատուած ենք Գանատա։ Երաժշտական կրթութիւնս ստացած եմ ՀԲԸՄի Զարուկեան ...