day : 31/01/2021 1 result

Զրոյց` Գանատահայ Երգիչ Յարութ Պետրոսեանի Հետ

Տիրուկ Մարգարեան Կարապետեան Երգարուեստի ուղիին մէջ իր ուրոյն տեղը ունեցող եւ 15 տարիներու ընթացքին, օր ըստ օրէ, անունը աւելի փայլուն տառերով արձանագրող երգիչ Յարութ Պետրոսեան, մինչ օրս հրա...