day : 17/08/2022 1 result

Հայրենիք Աղաւնոյ

Րաֆֆի Սարգիսեան Հոն, հայու արեամբ պահուածայդ սուրբ հողին վրայ,հայն իր տունը կը փակէվերջին անգամ… Դաւադիր հայու ձեռքով`ժողովուրդ մը իրաւունքներէ մերկացած,հայն իր տունը կը թողէ,արիւնարբ...