day : 29/06/2023 2 results

ՀՕՄ-ի ամէնօրեայ վարժարանի երեք ամավերջի հանդէսները տեղի ունեցան

Խաժակ Գուլաճեան ՀՕՄ-ի ամէնօրեայ վարժարանին համար յունիս 2023-ը տօնական ամիս էր, որուն ընթացքին տեղի ունեցան «Պապայեան» մանկապարտէզի, «Գոլոլեան» նախակրթարանի եւ «Լափոյեան» երկրորդական վար...

Ծանօթանա՛նք թորոնթոհայ շքանշանակիրներուն

Շաբաթ, 10 յունիս 2023-ի երեկոյեան, Թորոնթոյի Հայ կեդրոնի սրահին մէջ, տեղի ունեցաւ պաշտօնական ճաշկերոյթ մը՝ ի պատիւ ՆՍՕՏՏ Արամ Ա. վեհափառ հայրապետին։ Ճաշկերոյթի ընթացքին շքանշաններով գնահատուե...