month : 12/2017 62 results

New draft law on recognition of Armenian Genocide in Israel

Yesh Atid, the Israeli opposition party, will present to the country’s parliament a new bill envisaging the official recognition of the Armenian Genocide. Party leader Yair Lapid noted that Israel should have recognized that historic truth a long time ago. He said the bill was already ready, and that the Knesset was collecting signatures to ...

2017ի Առաջին 9 Ամիսներուն Հայաստան Այցելած է 1,1 Միլիոն Զբօսաշրջիկ

Այս տարուան առաջին 9 ամիսներուն Հայաստան ժամանած է 1,1 միլիոն զբօսաշրջիկ, որ 21 տոկոսով աւելի է անցեալ տարուան նոյն ժամանակահատուածի ցուցանիշէն: Զբօսաշրջութեան պետական կոմիտէի նախագահ Զարմի...

3.6 Միլիոն Տոլար` Ի Նպաստ Հայաստանի Գիւղերուն

Դեկտեմբեր 16ին Հայաստանի Մանուկներու հիմնադրամի (COAF) 14րդ տարեկան երեկոյթի ընթացքին հանգանակուեցաւ  3.6 միլիոն տոլար: Նիւ Եորքի յայտնի Սիփրիանիի դահլիճին մէջ տեղի ունեցած երեկոյ...

Հայաստան-Սփիւռք Գործակցութեամբ Հզօրացնել Մէկզմէկու

Տարօն Տէր-Խաչատուրեան Անթիլիասի մէջ «Ազգային ընդհանուր ժողով»ի ծիրէն ներս տեղի ունեցաւ «Սփիւռքը նոր հորիզոններու դիմաց» նիստը, ուր Տարօն Տէր-Խաչատուրեան զեկուցեց Հայաստան-սփիւռք ...

Chris Cornell’s “The Promise” in 2017 Oscar race

(Armradio)- Chris Cornell’s song “The Promise” has been listed among 70 songs vying for Oscar. The score for “The Promise” film by Gabriel Yared has also been included in the short list. The Academy of Motion Picture Arts and Sciences today announced that 70 songs from eligible feature-length motion pictures released in 2017 are in ...

Jivan Avetisyan: “We need to find a way to present our reality- the war, our conflict to the rest of the world”

Director Jivan Avetisyan at Pomegranate Film Festival, Nov 15. Jivan Avetisyan’s The Last Inhabitant was screened at Hamazkayin Toronto’s Pomegranate Film Festival, Nov 15-19. It received an honorable mention in the Best Feature Film category for its “intimate storytelling, brilliant acting and stunning cinematography.” T...

HBO to Air Jivan Avetisyan’s ‘The Last Inhabitant’’ in Eastern Europe

IMG. Director Jivan Avetisyan at the premiere of “The Last Inhabitant” at the Venice International Film Festival in September STEPANAKERT—HBO, the renowned premium cable channel and home to the blockbuster “Game of Thrones,” will air filmmaker Jivan Avetisyan’s award-winning “The Last Inhabitant” in Eastern Europe, the director ...

This Christmas, Don’t Shop Amazon… Shop Armenia!

By Tania Sahakian and Arsineh Valladian (A.W)- It can be argued that through the development stages of a country, a time comes when focus shifts to the arts. A country in the infant stages of capitalism and consumerism, Armenia is experiencing an emergence of art and commerce, revealing signs of a new generation benefiting from the resources, ...

FSI: It takes more than 44 weeks to learn Armenian

The Foreign Service Institute (FSI), the United States federal government’s primary training institution for employees of the U.S. foreign affairs community, has created a list to show the approximate time needed to learn a specific language as an English speaker. According to the study, it takes about 44 weeks or 1,100 hours to ...

Armenia launches Free Economic Zone on Iran border

The Meghri Free Economic Zone launched its activity on December 15 at the presence of Armenian Prime Minister Karen Karapetyan. The opening ceremony was attended by minister of economic development and investments Suren Karayan, Syunik governor Vahe Hakobyan, Iran’s Ambassador to Armenia Seyed Kazem Sadjadi, as well as a group of businessmen....