day : 22/02/2021 3 results

2020-ին Արցախի Հիւանդանոցներուն Մէջ Ծնած է 1614 Երեխայ

Արցախի Հանրապետութեան առողջապահութեան նախարարութիւնը կը տեղեկացնէ, որ 2020-ի ընթացքին Արցախի Առողջապահութեան նախարարութեան բժշկական հաստատութիւններուն մէջ ծնած է 1614 երեխայ, որոնցմէ 818 տղայ, ...

Australian Government Supports OSCE Process And Principles Including Self-Determination For Artsakh Peace

(Armradio)- Minister for Foreign Affairs Marise Payne has reaffirmed the Australian Government’s support for the OSCE Minsk Group process, highlighting “equal rights and self-determination of people” as one of the three equal principles that must guide Nagorno Karabakh to permanent peace following the bloody war of 2020, reported the ...

Եագուպեան Քոյրերուն՝ Արցախի Օժանդակութեան Ծրագիրը

Վանի եւ Կարին Եագուպեաններ «Թորոնթոհայ»,- Թորոնթոհայ երիտասարդ քոյրեր` Վանի եւ Կարին Եագուպեաններ Արցախեան պատերազմի առաջին իսկ օրէն ձեռնածալ չմնացին. անոնք իրենց կարելիութեան սահմանները ...