month : 01/2021 55 results

Italian Town Of Fermo Recognizes The Independence Of Artsakh

(Arnradio)- The Municipal Council of Fermo, Italy, has recognized the independence of Artsakh, the Armenian Embassy in Italy reports. According to Vivere Fermo, the motion for recognition of the Republic of Artsakh signed by the councilors Nicola Lucci and Alessandro Bargoni was submitted on 22 December, 2020. The motion asked the ...

Armenian Collector Coin Dedicated To Komitas Wins 3rd Prize At “Coin Constellation-2020” Competition

The silver collector coin issued by the Central Bank of Armenia in 2019 and dedicated to the 150th anniversary of the birth of the world-renowned Armenian composer and musicologist Komitas took the 3rd prize in the “Coin of the Year” nomination at the 14th international contest “Coin Constellation-2020” (Russia). The ...

Օնթարիոյի Միացեալ Հայկական Խորհուրդի Մարդասիրական Օժանդակութեան Յանձնախումբին Բժշկական Իրերու Հաւաքի Ձեռնարին Շուրջ Հարցազրոյց՝ Բժշկուհի Լ. Պուտաքեանի եւ Լ. Պախամեանի Հետ

Օնթարիոյի Գանատահայ Բժշկական Ընկերակցութիւնը եւ Օնթարիոյի Միացեալ Հայկական Խորհուրդի Մարդասիրական Օժանդակութեան Յանձնախումբի հաւաքագրած բժշկական սարքերը կ՛ուղարկուին Հայաստան եւ Արցա...

Aram I Urges Yerevan to Not ‘Endanger’ Armenia’s Statehood and Territorial Integrity

Aram I, Catholicos of the Great House of Cilicia Amid unconfirmed reports that Prime Minister Nikol Pashinyan will meeting the presidents of Russia and Azerbaijan on Monday in Moscow, where he is reportedly going finalize details of the November 9 agreement, His Holiness Aram I, Catholicos of the Great House of Cilicia urged official Yerevan to ...

Yerevan City In Armenia Is A Jewel For Travel, Food And Wine

Fountains of Republic Square in Yerevan, Armenia.  GETTY By Tom Mullen (Forbes)- Yerevan, Armenia, is generally a safe, friendly and vibrant city with attractive architecture and rich history. Nicknamed the ‘pink city’ because of the color of volcanic tufa rock from which many buildings are constructed, this is a city where strolling ...

Second Plane Carrying Humanitarian Aid From Greece Arrives In Yerevan

(Armradio)- The second plane carrying humanitarian aid from Greece has arrived in Armenia, the government informs. The essentials, medical supplies, clothing and food are meant to support war-affected families. The flight was made possible by the efforts of the Armenian Blue Cross of Greece, the Armenian Charity Cross, the Armenian Relief ...

Over 48,000 Residents Of Artsakh Already Back Home

(Armenpress)- 225 people, who have left their homes in Artsakh (Nagorno Karabakh) due to the recent war, have returned to the homeland in one day accompanied by the Russian peacekeepers and the military police, the Russian defense ministry reports. So far, a total of 48,059 people have returned to Artsakh. Russian peacekeeping contingent has ...

Post-War Reconstruction Continues In Artsakh

(Armradio)- Post-war repair, reconstruction and dismantling works continue on the whole territory of Artsakh, the Ministry of Urban Development informs. According to the Ministry, the reconstruction of more than 250 residential building has already been completed. The restoration is being carried out in two stages. In the first stage, the roofs ...

Parts of Syunik’s Shurnukh Village Surrendered to Azerbaijan

The Shurnukh village in Armenia’s Syunik became the latest casualty of the November 9 agreement (Asbarez)- The surrender of key parts of Armenia’s Syunik Province to Azerbaijan continued Tuesday with the hand over of parts of the Shurnukh Village, with locals reporting that they came face to face with Azerbaijani soldiers as early as Sunday, ...

ԾՆՈՒՆԴԸ՝ ԼՐՈՒՄՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ. Գանատայի Հայոց Թեմի Առաջնորդ Գերաշնորհ Տ. Բաբգէն Արքեպիսկոպոս Չարեանի Ս. Ծննդեան Պատգամը

«Եթէ Ես աշխարհ եկած չըլլայի…» (Յհ 15.22)  Յովհաննու Աւետարանին մէջ կը կարդանք վերոյիշեալ բառերը, որոնք մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի շրթներէն արտասանուած բառերն են եւ մեզ կը հրաւիրեն մտածելու, ...